ฉันเป็นคนที่มีความรักและความเข้าใจที่เรียบง่ายฉันอยากไปเที่ยวเมืองไทย แต่ฉันไม่มีเพื่อนที่นั่นนั่นคือเหตุผลที่มาที่นี่ am a simple caring love and understanding person, i wish to visit Thailand but i do not have a friend there, that is why am here
     
   
PhotoAlbum
Fan page : www.1variety.com/MyLove/veracart88128919591
Owner :

Vera

Gender : หญิง
Province : กรุงเทพ
Age : 30 ปี
Interested : ชาย
Messages :

Love is a beautiful thing

 
 

About Me

ความคิดเห็น
 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ  About Me
  

เขียนความคิดเห็น
ข้อความ : 
รับข้อความไม่เกิน 2000 ตัวอักษร   
ชื่อ : 
    
35012306
*
 
 ส่งข้อความ


1 variety logo